BAHAGIAN 3

ASAS PENTING FOREX

Tuesday, March 31, 2009

BID, ASK, DAN SPREAD


• ASK


- ASK adalah harga yang dealer/broker akan tawarkan kepada kita untuk mereka menjual matawang base sebagai tukaran kepada matawang quote.

- ASK bermakna harga untuk kita BUY sesuatu matawang.

• BID

- BID adalah harga yang dealer/broker sanggup tawarkan untuk membeli matawang base sebagai tukaran kepada matawang quote.

- Bid bermakna harga untuk kita SELL sesuatu matawang.

• SPREAD

- Spread adalah perbezaan antara Bid dan Ask.

- Spread ini adalah keuntungan yang diambil oleh broker atas perkhidmatan yang mereka berikan kepada trader.

- Spread ini diambil ‘siap-siap’ oleh broker semasa trader memasuki market. Ini menyebabkan baki akaun trader akan bermula dengan ‘negatif’ semasa mula-mula membuka position BUY atau SELL. Namun, baki ini akan menjadi positif semula jika trader mengalami keuntungan.

- Nilai spread ini adalah berbeza antara pair. Dan ia juga berbeza antara broker.