BAHAGIAN 3

ASAS PENTING FOREX

Tuesday, March 31, 2009

MARGIN DAN MARGIN CALL

- MARGIN adalah modal yang anda sendiri keluarkan untuk melakukan urusniaga. Tanpa margin, anda tidak boleh melakukan apa-apa transaksi sekali pun.

- Margin yang anda keluarkan untuk urusniaga adalah sebahagian daripada kesemua modal yang anda miliki.

- Jumlah margin yang dikeluarkan adalah mengikut leverage yang anda pilih. Semakin tinggi leverage yang anda pilih, maka semakin sedikit jumlah margin yang anda perlu keluarkan.

- Contohnya anda memiliki modal sebanyak USD100, dan leverage yang dipilih adalah 1:200. Untuk membeli satu lot mikro GBP/USD (USD10 000), anda perlu mengeluarkan margin sebanyak USD50 dan broker akan mengeluarkan selebihnya. (Jika anda memilih leverage 1:500, anda hanya keluarkan USD10 dan broker akan pinjamkan 500 kali ganda)

- Jadi, baki modal anda setelah ditolak margin yang anda keluarkan tadi adalah sebanyak USD50 dipanggil ‘FREE MARGIN’.

- Free margin ini berfungsi untuk menampung akaun anda sekiranya berlaku kerugian, dan juga boleh digunakan untuk melakukan transaksi lain.

- Sekiranya Free Margin ini semakin ‘surut’ kerana berlaku kerugian, sehingga free margin tersebut menghampiri ‘0’, maka anda akan mengalami MARGIN CALL, iaitu anda perlu menambah modal anda bagi memastikan akaun anda mempunyai modal.

- Apabila berlaku Margin Call, segala transaksi anda akan di tutup secara automatic oleh broker bagi mengelakkan akaun anda berbaki negative.

No comments:

Post a Comment